Bu yazımda sizlere textBox’ a sadece harf girişi ve sadece sayı girişi nasıl yapılır? onu anlatacağım. Windows Form oluşturunuz. Bu Form’a bir adet textBox ekleyiniz. Ardından bu textBox’ın Properties penceresi, Events(Olaylar) kısmından Keypress olayına kodlarımızı yazacağız.

Keypress’den de bahsedeyim. Keypress olayı klavyeden basılan her tuşun algılanması olayıdır. Bastığınız harf,rakam,boşluk tuşu,özel karakterler vs. gibi.

Keypress’e çift tıkladıktan sonra Sadece Sayı Girişi yapmak istiyorsanız aşağıdaki kodları yazınız.

private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
e.Handled = !char.IsDigit(e.KeyChar) && !char.IsControl(e.KeyChar);

Buradaki IsDigit sayıları ifade etmektedir. &&(ve) den sonra yazan kodlar ise BackSpace tuşunun çalışması içindir. F5 yapıp projeyi çalıştırın. Rakamlar ve BackSpace tuşundan başka bir tuşun çalışmadığını göreceksiniz.

Burdaki  kodları silip sadece e.Handled ifadesini e.Handled= true; yaparsanız. textBox’a hiç bir şekilde veri girişi yapamazsınız. Bu küçük bilgiyi de bilmeyen arkadaşlar için vereyim. Eğer textBox’a veri girişi yapılmasını istemiyorsanız bu kodu kullanabilirsiniz. Şimdi kodları silip, bu seferde sadece harf girişi yapılacak kodlarımızı yazalım.

private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)e.Handled = !char.IsLetter(e.KeyChar)
&& !char.IsControl(e.KeyChar)&& !char.IsSeparator(e.KeyChar);}

Yukarıdaki kodların benzeri olduğunu göreceksiniz. Yalnızca burada IsLetter sadece harf girişi yapılması içindir. Şimdi Debug işlemi ile hemen deneyin ve görün.