Bu yazımızda sizlere Windows Form Properties ekranında bulunan özelliklerin anlamlarını açıklayacağız. Properties ekranını göremeyenler daha önce de açıkladığımız gibi View sekmesinden Properties’e tıklayıp açabilirler. Ya da F4 tuşuna basarak ekranı açabilirler.

Properties Ekranının özelliklerinin Türkçe anlamlarını yazmaya başlayalım. Label, buton, textbox gibi nesnelerin de bu şekilde Properties ekranı bulunmaktadır. Aralarında çok büyük farklar yoktur.

Accessibility=Erişebilirlik

Accessibility Grubunda size Form’un istemci uygulamaları tarafından kullanılan bir addır. Örneğin .Net Framework İstemci Profili gibi.

AccessiblityDescripton=Erişilebilirlik Açıklaması

AccessiblityName=Erişilebilirlik Adı

AccessiblityRole=Erişebilirlik Rolü( Varsayılan değeri default olarak gelir ve genelde bu şekilde kullanırız.)

Appearance=Görünüm

Bu grupta ise seçili nesnenin(şu an bizde windows form seçili) görünüm özelliklerini ayarlamamızı sağlar.

BackColor=Arka Plan Rengi(RGB renk kodunu kullanmak isteyenler aralara noktalı virgül koyarak istedikleri renge ulaşabilirler.)

BackgroundImage=Arka Plan resmidir.(İstediğimiz bir resim varsa bilgisayarımızdan yükleyip arka plana koyabiliriz.)

BackgroundImageLayout=Arka Plan resminin nasıl konumlanmasını ayarladığımız yerdir.

Cursor= Fare imlecinin hangi şekilde olmasını ayarladığımız yerdir.

Font=Yazı tipi ayarıdır.

ForeColor=Yazı tipi rengi ayarıdır.

FormBorderStyle=Formun çerçevesinin şeklini ayarladığımız yerdir.(3D,single vs..)

RightToLeft=Sağdan sola yazmak demektir.

RightToLeftLayout=Sağdan sola düzenini belirttiğimiz yerdir.(Açık,kapalı gibi)

Text=Seçili nesnenin üstünde yazmasını istediğimiz alandır.

UseWaitCursor=Fare imlecinin bekleme moduna girip girmeyeceğinin belirlendiği alandır.(True,false değeri alır.)

Behavior=Davranış demektir.

Bu grupta nesnenin davranışlarını belirttiğimiz alandır.

AllowDrop=Kullanıcının süreklediği değerin denetimini yapıp yapmamasını sağlar.

AutoValidate=Denetimlerin otomatik olarak doğrulanıp, doğrulanamayacağını belirtir.

ContexMenuStrip=Formun sağ tuşuna menü ekleme yeridir.

DoubleBuffered=Denetimi azaltmak veya titreşimi önlemek için kullanılır.

Enabled=Nesnenin kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılmayacağına karar verilen yerdir.

Data=Veri tabanı demektir.

Data grubunda veri tabanın bazı ayarlarını yapabildiğimiz yerdir.

ApplicationSettings=Veri tabanı ile bazı uygulama ayarlarının yapıldığı yerdir.

DataBindings=Veri tabanı bağlama metodur.

Tag=Veri tabanı etiketidir.

Focus=Odaklanma

CausesValidation=Doğrulama işlemi olup olmadığını gösterir.

Layout=Düzen

Bu grupta nesnenin düzenlenmesini isteğimizi alanların ayarları bulunmaktadır.

AutoScaleMode=Nesnenin neye göre şekilleneceğinin belirtildiği yerdir.(font,dpi gibi)

AutoScroll=Mouse kaydırma işlemidir.

AutoScrollMargin=Kaydırma işlemine göre kenar uzaklığının ayarlandığı yerdir.

AutoScrollMinSize=Kaydırma işleminin minimum alacağı boyutu belirtir.

AutoSize=Otomatik boyut değerinin ayarlandığı yerdir.

AutoSizeMode=Otomatik boyutun modunun ayarlandığı yerdir.

Location=Konumudur.

MaximumSize=Maksimum alacağı değeri belirtir.

MinimumSize=Minimum alacağı değeri belirtir.

Padding=İç kenar boşluklarının ayarlandığı yerdir.

Size=Nesnenin boyutudur.

StartPosition=Form’un Windows masa üstündeki konumu belirtir.(Örneğin tam ortada başlat.)

WindowsState=Başlangıçta Formun tam ekran mı yoksa simge durumunda mı başlamasını ayarladığımız yerdir.

Misc grubunda ise Windows Formun bazı buton özelliklerini belirlediğimiz yerdir.

AcceptButton=Formdaki belirlediğimiz bir butonun Enter tuşuna basınca kullanılmasını sağlar.

CancelButton=Formdaki belirlediğimiz bir butonun Çıkış işlemini yapacağını belirtir.

KeyPreview=Tuşun basılmadan önceki olayını belirtir.

Window Style grubunda ise Windows penceresinin özelliklerini ayarladığımız yerdir.

ControlBox=Windows penceresini kullanıp kullanmayacağımızı ayarladığımız yerdir.(True,False değeri içerir.)

HelpButton=Windows penceresinde yardım butonun görünüp görünmemesini ayarladığımız yerdir.

Icon grubunda ise adından da anlaşılabileceği gibi ikon ile ilgili ayarları belirtir.

Icon=Uygulamamızın Formuna ikon seçebiliriz.

IsMdiContainer=Form’mumuzun içinde bir form daha açılması sağladığımız yerdir.

MainMenuStrip=Formun menü strip nesnesini seçtiğimiz yerdir.

MaximizeBox=Formun tam ekran olmasını isteyip istemediğimizi ayarladığımız yerdir.

MinimizeBox=Formun simge boyutunda olmasını isteyip istemediğimizi ayarladığımız yerdir.

Opacity=Şeffaflık oranının ayarlandığı yerdir.

ShowIcon=İkonun görünüp görünmemesini ayarladığımız yerdir.

ShowInTaskbar=Windows Pencere ayarlarının görünüp görünmemesini ayarladığımız yerdir.

SizeGripStyle=Formun boyutunun ayarlandığı simgenin ayarlandığı yerdir.

TopMost=Formun, her zaman en üstte açılıp açılmamasını sağladığımız yerdir.

TransparencyKey=Formun saydam alanlarının rengini belirtmemize yarar.

Herkese Kolay Gelsin.