Bu yazımda Combobox’a veritabanından nasıl veri çekilir? onu anlatacağım. Aynı zamanda Combobox’taki verileri alfabetik olarak sıralama işlemi nasıl yapılır onu da göstereceğim. Önce yeni bir proje açıyoruz. Ardından Form’a bir adet Tools menüsünden Combobox ekliyoruz. Veritabanı olarak ben yine Data isimli, öğrenciler için oluşturduğum tablomu kullanacağım. Form’un Load olayına kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz.

using System.Data.OleDb;
namespace WindowsFormsApplication1
public partial class Form1 : Form
{
    public Form1() { InitializeComponent(); }
    OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Data.accdb");
    //BURASI VERİTABANI BAĞLANTISI
    OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();// Burası kmt isimli bir komut tanım cümlesi.
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        OleDbDataReader oku;
        bag.Open();
        kmt.Connection = bag;
        kmt.CommandText = "Select * From Kayit";
        oku = kmt.ExecuteReader();
        while (oku.Read())
        {
            comboBox1.Items.Add(oku[0]);
        }
        bag.Close();
    }
}
}

Kodlarımızı biraz açıklayayım. Burada Form’un Load kısmına yazdığımız kodların anlamı şu şekildedir. Bir adet DataReader oluşturduk oku isminde. Bu DataReader veritabanındaki verileri okuması içindir. Sonra bağlantımızı açtık. Komutumuza bağlantımızı tanımladık. Komutumuzun SQL sorgusunu yazdık. Kayit tablosundaki tüm(*) veriler olarak belirttik. İsterseniz burada SQL sorgusunda * yerine direk istediğiniz kolunu seçmesi o kolonun adını da yazabilirsiniz. Sonra DataReader’ın komutumuzda yazdığımız SQL sorgusunu gerçekleştirmesini istedik. Daha sonra bu verilerin istediğimiz Combobox’a aktarılması için while döngüsü ile okuma ve okunan bilgilerin Combobox’a aktarılmasını sağladık ve bağlantıyı kapattık.

Burada belirttiğim Add(oku[0]) kodundaki 0 veritabanımdaki 0.kolonu seç anlamına gelmektedir. Siz istediğiniz alanı seçtirebilirsiniz.(0,1,2,3…)

Son olarak Combobox’taki verileri alfabetik olarak sıralamak istiyorsanız. Combobox seçiliyken Properties penceresindeki Sorted bölümünü True yapın. Böylelikle Combobox’taki verileriniz otomatik olarak alfabetik sıralanacaktır.

Kodlarımızı yazdıktan sonra Debug(F5) işlemi ile çalıştırıyoruz ve verilerin combobox’a geldiğini görüyoruz. Sizde kendi projenize kolaylıkla uygulayabilirsiniz.