Bu yazımda sizlere Access veritabanına nasıl kayıt yapılır onu göstereceğim. Önce bir Windows Form projesi oluşturun. Ardından Formumuza 2 adet Textbox, 2 adet label ve 1 adet Buton ekleyin.

Butonun Text’i Kaydet olsun. Label1 Text’ine Öğrenci Adı yazalım. Label2 Text’ine de Sınıfı yazalım.

Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Form’mumuzun üzerine çift tıklıyoruz ve kod ekranına geçiş yapıyoruz. Önce OledB kütüphanesini(isim uzayı) tanımlayalım. Daha Sonra veritanına bağlantımızı kuralım. Benim veritabanımın ismi Data ve bir adet komut belirleyelim.

Buraya kadar ki olan kodlar aşağıdadır.

using System.Data.OleDb;
namespace WindowsFormsApplication1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Data.accdb");
        OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
    }
}

Şimdi butonun klik olayına kodlarımızı yazalım.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    bag.Open();  //Bağlantımızı açtık           
    kmt.Connection = bag;//Komutumuza bağlantımızı tanımladık.
    kmt.CommandText = "INSERT INTO Kayit (Adi,Sinifi) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "')";
    //SQL sorgumuz ile textbox'taki verileri veritabanına aktardık.
    kmt.ExecuteNonQuery();  //Komutumuzu çalıştırdık.
    bag.Close();//Bağlantımızı kapattık.
    MessageBox.Show("KAYDEDİLDİ !""UYARI");  //Messagebox ile uyarı verdirdik.
}

Böylelikle C# ile Access veritanına nasıl veri kayıt edilir görmüş olduk. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yardımcı olurum.

Kolay gelsin.