C# Windows form ile uygulama geliştirirken SQL bağlantı cümlesi yazmamız gerekir. Şimdi bu cümlenin nasıl olduğuna bakalım.

Öncelikle isim uzayına(namespace), aşağıdaki kodu ekleyelim.

using System.Data.SqlClient;

Ardından public bölümüne şu kodları yazalım.

public Isler()
{
InitializeComponent();
}

SqlConnection conn = new SqlConnection("Data Source=.\\SQLEXPRESS; Initial Catalog=Data; Integrated Security=True");

Data Source kısmına nokta yazmamızın sebebi tüm makinelerde çalışabilir olması içindir. Ayrıca tek slash işareti koyarsanız hata alırsınız. Çünkü tek slash C#’ta kaçış anlamına gelmektedir. Onun için çift slash koyduk. Initial Catalog kısmına ben Data yazdım siz oraya veritabanınızın ismi ne ise onu yazacaksınız.

Hepsi bu kadar.