C# Veritabanındaki Boş Hücreleri Gösterme başlığı altında sizlere bugün bir çok kişinin sorunu olan bir konuyu ele almış olacağım. Başka sitelerde sql sorgu tiplerinde anlatılmış olabilir ama ben daha bunu bir örnekle daha net anlatacağım.Örneğin veritabanındaki bir tabloda bulunan bütün verileri Datagridview’ de gösterelim. Hemen kodluyorum.

using System.Data.OleDb;//Access kütüphanesi namespace WindowsFormsApplication1   
public partial class Form1 : Form
{
    public Form1() { InitializeComponent(); }
    OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Data.accdb");
    //BURASI VERİTABANI BAĞLANTISI 
    OleDbCommand kmt = new OleDbCommand(); // Burası kmt isimli bir komut tanım cümlesi.
    DataTable tablo = new DataTable();  // tablo isiminde bir Datatable tanımladık. 
    private void listele() //listele adında bir class belirledik.{tablo.Clear(); //tabloyu temizledik 
    OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * From Kayit", bag);
    // verileri SQL sorgusu ile adaptöre aktardık.
    adtr.Fill(tablo); //adaptördeki verileri tablonun içine doldurduk. 
    dataGridView1.DataSource = tablo; //tablodaki verileri datagridview'e aktardık.}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        listele();
    }

Buraya kadar olan kodlarımızı daha önceki derslerimizde gördüğümüz şekilde sizlerle paylaşmıştım.

Bu kodlarda takılan arkadaşımız varsa benimle irtibata geçebilir. Burada gördüğünüz gibi Form’un Load olayına yazdığımız kodlar projemizi çalıştırınca(F5) bu şekilde görüntü vermektedir. Ekranda görülen Adı alanındaki 2 satırı boş bıraktım. Şimdi SQL sorgusu ile yalnızca bu boş satırları Datagridview’de göstereceğim.

Öncelikle ben şu an Access Veritabanını kullandığım için veritabanınızı Access’te açın ve veritabanınızdaki tabloyu Tasarım Görünümü moduna getirin. Görünüm modundayken Adi kolonunu seçin ve aşağıdaki özellikler penceresinden varsayılan değeri seçin. Açılan pencereden Sabitler ögesinin ifade değerini boş dize olarak tanımlayın.

Şimdi Form’un Load olayındaki SQL kodumuzu siliyoruz ve yenilerini yazıyoruz. Yeni kodlarımız şu şekilde…

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    listele();
    tablo.Clear();
    OleDbDataAdapter adtr =  new OleDbDataAdapter("Select *From Kayit WHERE Adi IS NULL",bag);
    adtr.Fill(tablo);
    dataGridView1.DataSource =tablo; 
 
}

SQL dilinde kullandığımız WHERE sorgusu ile Adi kolonunda bulunan NULL(boş değerleri) Datagridview’de göstermiş olduk. Sizler de bu şekilde kodları projenize uygulayarak boş değerleri Datagridview’de gösterebilirsiniz.