C# WindowsForm’ta uygulama hazırlarken, yaptığınız program ikiden fazla Windows Form’dan oluşuyorsa çıkış butonlarına bir kaç kod satırı yazmamız gerekir. Normalde başlangıç formunu kapattığınız zaman, uygulamadan çıkış yapar. Fakat diğer formlarda çıkış butonuna bastığınız zaman, uygulama arka planda çalışmaya devam eder. Bunu önlemek için de aşağıdaki kodları eklememiz gerekir.

Bu kodlar sayesinde kullanıcı kontrollü bir şekilde uygulamanızı kapatmış olacaktır.

Diyelim 2. formunuzun çıkış (X) butonuna şu kodları yazalım. Önce Formun üzerine tek tıklayın, ardından Form’un Events(Olaylar) özelliklerine tıklayın. Bu buton Properties penceresinin üst tarafındaki şimşek işareti olan butondur. Açılan özelliklerden Form Closing yazan yere çift tıklayın ve kod ekranına geçin. Kodları ekleyelim.

private void Form2_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
         
            if (e.CloseReason != CloseReason.ApplicationExitCall)
            {
                DialogResult dialog = MessageBox.Show( "Programı Kapatmak İstiyor Musunuz ?""Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
                if (dialog == DialogResult.Yes)
                {
                    Application.Exit();
                }
                else if (dialog == DialogResult.No)
                {
                    e.Cancel = true;
                }
            }
        }

Kullanıcıya burada bir soru yöneltiyoruz, yanlış çıkışları önlemek için. Kullanıcı Evet seçerse program kapanacaktır. Hayır seçerse işleme devam edebilecektir.