Sizlere veritabanından datagridview’e veri çekme işlemi nasıl yapılır? sorusuna cevap vereceğim.

Bir Windows Form oluşturunuz. Bu Form’a bir adet datagridview ekleyiniz. Bizim bugünkü dersimiz, Form açıldığı zaman veritabanındaki verileri datagridview’de gösterme olacak.

Veritabanım yine aynı şekilde Öğrenciler için oluşturduğum, daha önceki makalelerimde kullandığım Data isimli veritabanını kullanıyorum.

Şimdi Form’un Load olayına kodlarımızı yazmaya başlayalım.

using System.Data.OleDb;//Access kütüphanesi 
namespace WindowsFormsApplication1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Data.accdb");
        //BURASI VERİTABANI BAĞLANTISI
        OleDbCommand kmt = new OleDbCommand(); // Burası kmt isimli bir komut tanım cümlesi.
        DataTable tablo = new DataTable();  // tablo isiminde bir Datatable tanımladık.
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            tablo.Clear(); //tabloyu temizledik
            OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("Select * From Kayit", bag);
            // verileri SQL sorgusu ile adaptöre aktardık.
            adtr.Fill(tablo); //adaptördeki verileri tablonun içine doldurduk.
            dataGridView1.DataSource = tablo; //tablodaki verileri datagridview de gösterdik.
        }
    }
}

Burada önemli olan tablo.Clear() ifadesi. Çünkü bu ifadeyi yazmazsanız Formu her açtığınızda veritabanında bulunan verilerin aynısını tekrar tekrar datagridview’de gösterecek. Bu ifade ile Form her açıldığında tabloyu temizliyoruz ve bu sorunun önüne geçmiş oluyoruz.

Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa paylaşalım ve çözüme birlikte kavuşturalım.

Herkese kolay gelsin.