Bugün sizlere DevExpress’in çok kullanılan ve en işlevsel nesnelerinden biri olan GridControl nesnesini yazdırma işlemini anlatacağım.

Öncelikle bir Windows Form oluşturunuz. Form’a bir adet GridControl ekleyiniz. Bu GridControl nesnesine veritabanından istediğiniz verileri çekiniz. Aynı zamanda Form’un üstüne bir adette yazdır isimli bir buton ekleyiniz. Şimdi gelelim kodlarımıza.

DevExpress kütüphanelerinden Xtraprinting’i ekliyorum.

using DevExpress.XtraPrinting;

Ardından butonun kodlarını yazalım.

private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    PrintableComponentLink link = new PrintableComponentLink(new PrintingSystem());
    link.Component = gridControl1;
    link.PrintingSystem.Document.AutoFitToPagesWidth = 1;
    link.PaperKind = System.Drawing.Printing.PaperKind.A4;
    link.Landscape = true;
    link.ShowPreview();
}

Kodların ne anlama geldiğini hemen açıklayayım. Burda autofit ile kağıdı 1 sayfaya sığdırdık. Paperkind ile kağıt türünü A4 olarak belirledik. Landscape ile kağıda yatay olarak yazdır dedik ve son olarak ShowPreview ile önizleme modunu göster dedik. Ön izleme modunda her türlü değişikliği yapabilirsiniz.

Yazdırma işlemi bu şekildedir. Herkese iyi kodlamalar.