Herkese kolay gelsin arkadaşlar bugün sizlere DevExpress yardımı ile C#’ta GridView yazdırma işlemini açıklayacağım. Öncelikle bir Windows Form oluşturunuz. Bu Form’a bir adet GridView, bir adet buton ekleyin. Yemek tarifi gibi oldu sanki:)

Ardından bu nesneleri Form’a istediğiniz gibi yerleştirin ve Windows Form’un kod kısmına geçin. Öncellikle DevExpress nesnelerini Form’unuza tanıtın. Bu işlemi daha önceden de anlattığım gibi;

public partial class Form3 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm

kodunu projenize bu şekilde ekleyerek tanıtım işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Aynı zamanda projenize DevExpress ile yazdırma işlemi için bir kütüphane eklemeniz gerekiyor. O kütüphaneyi de aşağıdaki gibi en üste ekleyiniz.

using DevExpress.XtraPrinting;

Sonra ToolBox’tan bir adet printDialog’u projenize ekleyiniz.

Şimdi sıra geldi butonumuza. Butonun Text’ine ‘Yazdır’ yazalım. Sonra klik olayına geçelim ve şu kodlarımızı yazalım.

private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    PrintableComponentLink link = new PrintableComponentLink(new PrintingSystem());
    link.Component = gridControl1;
    link.PrintingSystem.Document.AutoFitToPagesWidth = 1;
    link.PaperKind = System.Drawing.Printing.PaperKind.A4;
    link.Landscape = true;
    link.ShowPreview();
}

Buradaki kodlar ile link isminde bir bileşen belirledik. Ardından bu bileşeni gridControl1’e atadık. Sonra sayfa ayarlarından olan AutoFitToPagesWidth ekledik. Bu demek oluyor ki; İçeriği 1 sayfaya sığdır. PaperKind ile kağıt çeşitimizi A4 olarak belirledik. Landscape metodu ile kağıdı yatay olarak belirledik ve ShowPreview metodu ile önizleme modunu kullanıcıya göstermiş olduk.

Son olarak GridView içerisine veri çekerek GridView içerisindeki içerikleri yazdırabilirsiniz. Aksi takdirde boş sayfa görünür.