DevExpress gridView nesnesinde CheckBox kolon nasıl ekleriz onu anlatacağım. Lafımızı uzatmadan hemen konumuza geçelim.

Bir Form oluşturunuz. Form’a bir adet gridView ekleyiniz ve hemen kod ekranına geçiniz. Kodlarımız şu şekildedir.

using System.Data.SqlClient;
namespace DXApplication1
{
    public partial class Form1 : XtraForm
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        SqlConnection bag = new SqlConnection(@"Data Source=.SQLEXPRESS;Initial Catalog=Data;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=1");
        DataTable tablo = new DataTable();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            tablo.Clear();
            SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter("Select * From PersonelListesi", bag);
            adtr.Fill(tablo);
            tablo.Columns.Add(new DataColumn("Seç", Type.GetType("System.Boolean")));
            gridControl1.DataSource = tablo;
        }
    }
}

Önce SQL veritabanı bağlantısını yazdık. Ardından bir DataTable oluşturduk ve Form’un Load kısmına PersonelListesi adındaki tablomuzu gridView nesnemize çağırdık.

Aynı zamanda gridView nesnemize “Seç” kolon isimli bool türünde bir kolon ekledik. İşte hepsi bu kadar.