Kotlin derslerimize başlıyoruz. İlk adım her programlama dilinde olduğu gibi Değişkenler Kavramı olacaktır. Anlatımımıza hemen başlayalım.

Intellij idea programını bilgisayara indirmiş olmanız gerekmektedir. Ücretsiz olarak kendi sitesinden indirebilirsiniz. Bir süre anlatımımıza bu program üzerinden devam edeceğiz.

Kotlin dosya uzantıları .kt olmaktadır. Intellij idea programını çalıştırınız ve .kt uzantılı dosyayı açınız. Kotlin kodlarının çalışabilmesi için aşağıda yer alan kod satırlarının arasına yazmalısınız.

fun main (args: Array<String>)
{

}

Kotlin ile ekrana bir veri yazdırabilmek için print komutu kullanılmaktadır. Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

fun main (args: Array<String>)
{
    print("Merhaba Dünya")
}

Eğer bir satır altına başka bir yazı yazdırmak istiyorsanız println komutunu kullanmanız gerekmektedir. Bu komutla bir sonraki ekrana yazdırdığınız kod bloğu bir alt satırdan başlamaktadır.

Ayrıca bir print metodunda parantezler içerisinde çift tırnak kullanılmadan da bazı operatörler ile işlem yapılabilir.
Örneğin :

fun main (args: Array<String>)
{
    print(9+4)
}

Bu işlemin sonucu ekrana 13 olarak yazdırılacaktır. Ama bu ifade eğer çift tırnaklar arasında yazılmış olsaydı ekrana o zaman 9+4 olarak yazdırılacaktı.

Kotlin dilinde değişkenler, diğer programlar dillerinde olduğu gibi rakamla başlamaz.

1Veri şeklinde değişken tanımlayamazsınız. Ama ilk harfi rakam değilde alt çizgi ile başlayabilir. Değişkenlerde ilk karakter harf olduktan sonra rakam kullanabilirsiniz.

Ayrıca değişken tanımlarken boşluk karakteri kullanamazsınız.

Bu konuda sizlere en iyi önerim Camel Case yöntemidir. Yani bir değişken tanımlarken ilk karakteri küçük, ikinci karakteri büyük harfle başlar. Buna Camel Case yöntemi denilmektedir. Bu yazım tipini alışkanlık yapmanızı öneririm. Unutmadan söyleyim tabi ki ilk karakter harf olduğunu unutmayınız. Aşağıdaki örneklere göz atınız.

ogrenciNo

sayiTopla

elma6

_siraNo

gibi kullanımlar yapabilirsiniz. Bir değişkeni aşağıdaki şekilde ekrana bastırabilirsiniz.

fun main (args: Array<String>)
{
    var sayi:Int
    sayi=5
    println(sayi)
}

Böylelikle sayi değişkenine atadığımız 5 rakamının ekrana yazdırıldığını göreceksiniz.

Değişkenler derslerimiz bir sonraki yazım olan Number veri türleri ile devam edecek…