Boolean veri tipi 2 değer almaktadır. Bunlar true ve false. Kısacası bir şeyin doğru olup olmadığını Boolean veri tipiyle kontrol edebiliriz.

fun main(args: Array<String>) {
  var dogruMu : Boolean = 8<7
  println("Yukarıdaki değişkeninin değeri" + dogruMu)
}

Ekrana false değerinin yazdırıldığını görebilirsiniz. Çünkü 7,8 den büyük değildir.

Char veri tipini tanımlarken ”  ” kullanılırsa program hata verir. Bunun nedeni ”  ” yazılan değerler String veri tipi olarak algılanmaktadır. Char veri tipinde tanımlamalar ‘  ‘ arasına yapılır.

fun main(args: Array<String>) {
  var harf: Char = 'a'
  
}

Bir örnek daha verelim.

fun main(args: Array<String>) {
  var harf1: Char = 'a'
  var harf2: Char = 'b'
  println("birinci harf: $harf1 ikinci harf $harf2")
}

Ekrana bastırıldığı zaman aşağıdaki şekilde sonuç verecektir.

birinci harf a ikinci harf b