Kotlin derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımda number veri türlerinden bahsedeceğim. Number veri türleri;

 • byte
 • short
 • int
 • long
 • float
 • double

Kotlin’de veri türlerini değişkenimize şu şekilde tanıtabiliriz.

var ogrNo:Byte

değişken adımızdan sonra : kullanarak hangi veri tipini kullanacağımızı gösterebiliriz.

Bir örnek yapalım.

fun main(args: Array<String>) {
  var byteMin:Byte =Byte.MIN_VALUE
  println("Byte en küçük değeri:" + byteMin")
}

Ekrana -128 değerinin yazdırıldığını göreceksiniz. Burada Byte veri tipinin en küçük alabileceği değeri MIN_VALUE ile ekrana yazdırmış olduk.
Aynı şekilde diğer veri tiplerinin de örneklerini yapabilirsiniz.

Değişkenleri + ile cümlemize eklememizin yanı sıra bir kullanım daha vardır. “” arasından çıkmadan $ işareti ile de kullanabiliriz. Buna da bir örnek ile göz atalım.

fun main(args: Array<String>) {
  var longMin:Long =Long.MIN_VALUE
  println(" Long en küçük değeri: $longMin ")
}

Number veri tipleri bu şekildedir.