String veri tipi her programlama dilinde kullandığımız en çok veri tipinden biridir. Char veri tipinin birden fazla karakter tutabilen haline de String veri tipi diyebiliriz.

fun main(args: Array<String>) {
  var isim:String="İsmail ŞATO"
  println("Benim adım $isim")  
}

Ekran çıktısı: Benim adım İsmail ŞATO olacaktır.

Ayrıca şuna da değinmek isterim. print komutunu kullanırken cümle içerisinde bir alt satıra geçmek için \ln işaretini kullanabiliriz. Şöyle ki;

fun main(args: Array<String>) {
  println("Bir alt satıra geçmek için \ln işaretini kullanıyorum")  
}

Bu ifadenin ekran çıktısı:

Bir alt satıra geçmek için
ifadesini kullanıyorum.

şeklinde olacaktır.

Ama cümlemizde bir kod satırının veya \ln gibi bir ifadenin ekrana yazdırılmasını istiyorsak Kotlin dilinde kaçış(escape) işlemini kullanmamız gerekir.

Kotlin’de kaçış işlemi 3 çift tırnakla olmaktadır. Bir örnekte buna verelim.

fun main(args: Array<String>) {
  println("""Bir alt satıra geçmek için \ln işaretini kullanıyorum""")  
}

Bu ifadenin ekran çıktısı ise: Bir alt satıra geçmek için \ln işaretini kullanıyorum

olacaktır.