Kotlin dilinde matematiksel basit işlemleri nasıl yapacağınızı bu yazımda anlatacağım.

fun main(args: Array<String>) {
 var sayi1:Int = 15
 var sayi2 = 4
 println("Sayilarin toplamı " + (sayi1 + sayi2))
 // Toplama işlemi.
 println("Sayilarin farkı $sayi1-$sayi2")
 // Çıkarma işlemi.
 println("Sayiların farkı ${sayi1-sayi2}")
 println("Sayilarin çarpımı " + (sayi1*sayi2))
 // Çarpma işlemi.
 println("Sayiların bölümü " + (sayi1/sayi2))
 // Bölme işlemi.
 println("Çarpımı ${sayi1*sayi2}")
 println("Bölümü ${sayi1/sayi2}")
 println("Sayi1 % sayi2 " + (sayi1 % sayi2))
 // % mod almaya işlemi.İki sayının bölümünden kalanı verir. }

Yukarıdaki kodlardan da basit bir şekilde anlayacağınız gibi iki sayı değişkeni belirledik int tipinde. Aritmetik operatörleri kullanarak 4 işlem ve buna benzer diğer işlemler nasıl yapılır onu göstermiş oldum.