Burada da daha önceki yazımda belirtmiş olduğum gibi diğer operatörleri kod üzerinde inceleyelim.

fun main(args: Array<String>) {
 var sayi = 5
 //+=
 sayi += 5 // sayi = sayi + 5
 println("Sayinin ilk hali 5, son hali " + sayi)
 //-=
 sayi -= 2 // sayi = sayi - 2
 println(sayi)
 //*=
 sayi *=3 // sayi = sayi * 3
 println(sayi)
 // /=
 sayi /= 6 // sayi = sayi / 6
 println(sayi)
 // %=
 sayi %=3 // sayi = sayi % 3
 println(sayi)
 // Yukarıdaki ifadelerde işlemler yapılır ve sonuç değeri değişkene atanır.
 /* -> Karşılaştırma Operatorleri
 < Büyükse.
 > Küçükse.
 <= Büyük ve eşitse.
 >= Küçük ve eşitse.
 == Eşitse.
 != Eşit değilse. <- */
 var sayi1 = 13
 var sayi2 = 7
 var sonuc : Boolean
 sonuc= sayi1 > sayi2 //true
 println(sonuc)
 sonuc= sayi1 < sayi2 //false
 println(sonuc)
 sonuc = (sayi1 == sayi2)
 println(sonuc)
 sonuc = sayi1 != sayi2
 println(sonuc)
}

sayi adında bir değişken belirledik ve değerini 5 olarak atadık ve buna bağlı olarak yapılan işlemleri print metodu ile ekrana yazdırdık. Sizde kendiniz bu işlemleri denemenizi tavsiye ediyorum.