Dizilerin kullanımı Kotlin dilinde oldukça basittir. Matematik’den hatırlayacağımız gibi bir seriden oluşmaktadırlar. Kod üzerinde inceleyelim.

fun main(args: Array<String>) {
 var sayi:Int = 50
 var sayilar : Array<Int> = arrayOf(1,2,3,4,5,6)
 println(sayilar[0])
 println(sayilar.get(5))
 
 println("Toplam eleman sayısı " + sayilar.size)
 
 var kelimeler : Array<String> = arrayOf("emre","ali","hasan")
 var degiskenlerim : Array<Any> = arrayOf(1,"Emre", true)
 
 println(degiskenlerim.get(1))
 var gunler = arrayOf("pazartesi" , "salı", "carşamba")
}

Yukarıda da gördüğünüz üzere sayilar adında bir dizi belirledik. ve içerisinde bulunan değerleri ekledik. println komutu ile dizinin içerisindeki bulunan eleman sayısını ekrana bastırdık.Dikkat ederseniz diziler çeşitli veri tipleri ile nasıl kullanılmakta onları göstermiş oldum. degiskenlerim ismindeki dizide veri tipi Any olarak yazılmıştır. Bu şekilde hem sayısal ifadeleri hem de string tipinde verileri bir dizide nasıl kullanılacağını gösterdik.

Ayrıca :

println(sayilar[0])
println(sayilar.get(5))

Bir dizideki istenilen indexe ulaşmak için yukarıda gördüğünüz gibi kullanımlar mevcuttur. Indexler 0 dan başlar yanı sayilar dizisindeki 1 elemanının indexi 0′ dır.

Bir dizideki eleman sayısına diziAdi.size ile ulaşabiliriz.

Any içinde istenilen her türlü veriyi tutan bir veri türüdür. Sonuç olarak dizimizde her tür veriyi tutan tek bir veri türü tutuyoruz.