Tip dönüşümü İngilizce adı ile Casting, Kotlin programlama dilinde nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Diğer programlama dilleri ile pek farkı olmadığını göreceksiniz.

Diyelim ki elimizde bir short veri tipinde bir değişken var ve bunu int veri tipine dönüştürmek istiyoruz. Bu işlemin nasıl yapıldığını bir örnek ile inceleyelim.

fun main(args: Array<String>) {
  var shortSayi:Short=32767
  var intSayi:Int
  intSayi=ShortSayi
}

intSayi=shortSayi

eşitlemeye çalıştığımız zaman derleyici bize hata verecektir. Altında çıkaran uyarıda shortSayi ifadesini Int veri tipine dönüştürmek ister misiniz? diye bir cümle belirecektir. Bu uyarıya evet dediğimiz zaman bize bu kod satırını aşağıdaki gibi güncelleyecektir.

fun main(args: Array<String>) {
  var shortSayi:Short=32767
  var intSayi:Int
  intSayi=ShortSayi.toInt()
  println(intSayi)
}

Kodlarımızı çalıştırdığımız zaman, ekrana 32767 sayısının yazdırıldığını göreceksiniz. Bu şekilde short ver tipini Int veri tipine çevirmiş olduk.

Burda önemli olan nokta:

Küçük veri türündeki değer büyük veri türüne dönüştürülürken, büyük veri türündeki değer küçük veri türüne dönüştürülemez.Dönüştürülse bile eksik veya hatalı bir değer alır. Buna dikkat etmemiz gerekir.