fun main(args: Array<String>) {
 println("İsminizi giriniz :")
 var isim : String? = readLine()
 println("Soyadınızı giriniz")
 var soyisim : String = readLine() !!
 println("yaşınızı girin:")
 var yas : Int = readLine()!!.toInt()
 println("ad : ${isim?.length} soyad : ${soyisim.length} yaş: $yas")
}

readline metodu geriye her zaman string bir değer döndürür.

Bu nedenle kullanıcıdan aldığımız rakamsal değerleri matematiksel değer tutan veri türlerine çevirmeliyiz aksi taktirde string olarak algılayacaktır.