Belirli bir bir aralıkta değer tutmamızı sağlayan yapıya range denilmektedir.

fun main(args: Array<String>) {
 var sayilar = 1..20
 var adanZye = 'a'..'z'
 var sayilarTersten = 20..1
 var harfleTerstemn = 'z'..'a'
 var oneToTwenty = 1.rangeTo(20)
 var oneToTwentyReverse = 20.downTo(1)
 var beserBeserSayilar = 0.rangeTo(100).step(5)
 var beserBeserSayilarReverse = 100.rangeTo(5).step(5)
 var elemanVarMi = 10 in beserBeserSayilar

 println("11 range içinde mi : " + elemanVarMi)
 println(beserBeserSayilar.first)
 println(beserBeserSayilar.last)
 println(beserBeserSayilar.step)
}

rangeTo metodu ile ileri doğru, downTo metodu ile geriye doğru hangi değere kadar bir aralık tutacağını belirtebiliriz.

step metodu ile ileri veya geriye doğru kaçarlı arttırılıp azaltılmasını istediğimizi belirtebiliriz.

x bir dizide, aralıkta ve benzerinde var mı? İçerisinde barındırıyor mu? in yapısı ile öğrenebiliriz.Bu yapı true veya false değeri döndürür.

Aralığın ilk elemanına first ile ulaşabiliriz.

Aralığın son elemanına first ile ulaşabiliriz.

Aralığın kaçar artıp azaldığı değerine step ile ulaşabiliriz.