Konsoldan Veri Almak

Yayınlanan tarafından

fun main(args: Array<String>) { println(“İsminizi giriniz :”) var isim : String? = readLine() println(“Soyadınızı giriniz”) var soyisim : String = readLine() !! println(“yaşınızı girin:”) var yas : Int = readLine()!!.toInt() println(“ad : ${isim?.length} soyad : ${soyisim.length} yaş: $yas”) } readline metodu geriye her zaman string bir değer döndürür. Bu nedenle kullanıcıdan aldığımız rakamsal değerleri matematiksel…

Null Kavramı

Yayınlanan tarafından

Null değersiz bir değerdir.Bir veri türündeki değişkene null değer ataması yapmak için VeriTürü? şeklinde o veri türünün null değer tutan halini kullanıyoruz.Böylece bu değişkenin null değerde alabileceğini ifade ediyoruz.Eğer değişken içeriğinin sizin için bir önemi yoksa VeriTürü!! şeklindeki yapı kullanılır bu yapı, değişken null değer alsada önemli değil hata verebilirsin anlamına gelir. fun main(args: Array<String>)…

Range ve In Kavramı

Yayınlanan tarafından

Belirli bir bir aralıkta değer tutmamızı sağlayan yapıya range denilmektedir. fun main(args: Array<String>) { var sayilar = 1..20 var adanZye = ‘a’..’z’ var sayilarTersten = 20..1 var harfleTerstemn = ‘z’..’a’ var oneToTwenty = 1.rangeTo(20) var oneToTwentyReverse = 20.downTo(1) var beserBeserSayilar = 0.rangeTo(100).step(5) var beserBeserSayilarReverse = 100.rangeTo(5).step(5) var elemanVarMi = 10 in beserBeserSayilar println(“11 range içinde…

Aritmetik Operatörler

Yayınlanan tarafından

Kotlin dilinde matematiksel basit işlemleri nasıl yapacağınızı bu yazımda anlatacağım. fun main(args: Array<String>) { var sayi1:Int = 15 var sayi2 = 4 println(“Sayilarin toplamı ” + (sayi1 + sayi2)) // Toplama işlemi. println(“Sayilarin farkı $sayi1-$sayi2”) // Çıkarma işlemi. println(“Sayiların farkı ${sayi1-sayi2}”) println(“Sayilarin çarpımı ” + (sayi1*sayi2)) // Çarpma işlemi. println(“Sayiların bölümü ” + (sayi1/sayi2)) //…

Sabitler ve Package Kavramı

Yayınlanan tarafından

Kotlin programlama dilinde sabitler val ile kullanılmaktadır. val İngilizce’deki value kelimesinin kısıltılmış halidir. Kotlin’de sabitler değişkenler gibi sonradan güncellenemezler. Örnek bir sabit tanımı aşağıdaki gibidir. fun main(args: Array<String>) { val piSayisi:Double } var ile değişkenler tanımlanırken val ile sabitler tanımlanır. Package kavramı ise uygulama hazırlarken çok fazla dosyada çalıldığında düzenli olmak için kullanılmaktadır. Bu bir…

String Veri Tipi

Yayınlanan tarafından

String veri tipi her programlama dilinde kullandığımız en çok veri tipinden biridir. Char veri tipinin birden fazla karakter tutabilen haline de String veri tipi diyebiliriz. fun main(args: Array<String>) { var isim:String=”İsmail ŞATO” println(“Benim adım $isim”) } Ekran çıktısı: Benim adım İsmail ŞATO olacaktır. Ayrıca şuna da değinmek isterim. print komutunu kullanırken cümle içerisinde bir alt…

Char, Boolean, String Veri Tipleri

Yayınlanan tarafından

Boolean veri tipi 2 değer almaktadır. Bunlar true ve false. Kısacası bir şeyin doğru olup olmadığını Boolean veri tipiyle kontrol edebiliriz. fun main(args: Array<String>) { var dogruMu : Boolean = 8<7 println(“Yukarıdaki değişkeninin değeri” + dogruMu) } Ekrana false değerinin yazdırıldığını görebilirsiniz. Çünkü 7,8 den büyük değildir. Char veri tipini tanımlarken ”  ” kullanılırsa program…

Number Veri Türleri

Yayınlanan tarafından

Kotlin derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazımda number veri türlerinden bahsedeceğim. Number veri türleri; byte short int long float double Kotlin’de veri türlerini değişkenimize şu şekilde tanıtabiliriz. var ogrNo:Byte değişken adımızdan sonra : kullanarak hangi veri tipini kullanacağımızı gösterebiliriz. Bir örnek yapalım. fun main(args: Array<String>) { var byteMin:Byte =Byte.MIN_VALUE println(“Byte en küçük değeri:” +…

Kotlin Dersleri (Değişkenler Kavramı)

Yayınlanan tarafından

Kotlin derslerimize başlıyoruz. İlk adım her programlama dilinde olduğu gibi Değişkenler Kavramı olacaktır. Anlatımımıza hemen başlayalım. Intellij idea programını bilgisayara indirmiş olmanız gerekmektedir. Ücretsiz olarak kendi sitesinden indirebilirsiniz. Bir süre anlatımımıza bu program üzerinden devam edeceğiz. Kotlin dosya uzantıları .kt olmaktadır. Intellij idea programını çalıştırınız ve .kt uzantılı dosyayı açınız. Kotlin kodlarının çalışabilmesi için aşağıda yer…